Kinh tế vĩ mô

Một yếu tố hiện càng càng trở nên rõ ràng: cuộc khủng hoảng đã ảnh hưởng đến các doanh nghiệp nhỏ và người làm dịch vụ có thu nhập thấp một cách không đồng đều. Vậy sự khác biệt này có thể giải thích...

Thêm vào đó, tờ báo cũng khẳng định rằng thời gian gần đây, danh tiếng và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng tăng cao.Sau hơn 7 thập kỷ, Việt Nam đã mở rộng quan hệ đối ngoại theo hướng...