Khoa học

Tại sao ngày càng có nhiều loại virus mới?

Tại sao ngày càng có nhiều loại virus mới?

Giống như virus suy giảm miễn dịch ở người (HIV), virus Ebola, hoặc virus Zika, tất cả các virus gây bệnh đều từng là virus mới. Trước khi lây nhiễm sang người, chúng tồn tại ở các loài động vật có vú...