Cách từ chối nhận thêm việc không làm mất lòng sếp và đồng nghiệp Cho doanh nghiệp ngoại tham gia bán lẻ xăng dầu: Miếng bánh không dễ xơi

Cách từ chối nhận thêm việc không làm mất lòng sếp và đồng nghiệp

Đã bao giờ bạn rơi vào tình huống vì không muốn làm mất lòng sếp và đồng nghiệp nên phải nhận thêm nhiều việc mà bản thân không thể cáng đáng? Điều nà...

Cho doanh nghiệp ngoại tham gia bán lẻ xăng dầu: Miếng bánh không dễ xơi

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 83về kinh doanh xăng dầu vừa được Bộ Công Thương trình Chính phủ. Nghị định này đang t...

Tin mớiTop